การแช่แข็งอสุจิ แช่แข็งสเปิร์ม (Sperm Freezing หรือ Sperm Cryopreservation) เป็นการเก็บรักษาอสุจิโดยวิธีการแช่แข็งสำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การฉีดเชื้อผสมเทียม เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างครอบครัวและมีบุตรในอนาคต


การแช่แข็งอสุจิ

การแช่แข็งอสุจิแช่แข็งสเปิร์ม (Sperm Freezing หรือ Sperm Cryopreservation) เป็นการเก็บรักษาอสุจิโดยวิธีการแช่แข็งสำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การฉีดเชื้อผสมเทียม เป็นต้น

การแช่แข็งอสุจิแช่แข็งสเปิร์ม คืออะไร?

ตัวอสุจินั้นอยู่ในน้ำเชื้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นหลั่งออกมาทางอวัยวะเพศชาย โดยการหลั่งน้ำเชื้อแต่ละครั้งจะพบตัวอสุจิราว 500 ล้านตัว เมื่อน้ำเชื้อหลั่งเข้าไปทางช่องคลอด ตัวอสุจินับล้านตัวจะเดินทางเข้าไปยังปากมดลูก เมื่อตัวอสุจิพบกับไข่จะเกิดการปฏิสนธิ นำไปสู่การตั้งครรภ์ 

กระบวนการและขั้นตอนการแช่แข็งอสุจิ แช่แข็งสเปิร์ม เป็นอย่างไร?

การแช่แข็งอสุจิหรือ แช่แข็งสเปิร์ม (Sperm Freezing) เป็นการนำน้ำเชื้อจากฝ่ายชายมาแช่แข็งเก็บไว้ตามระยะเวลาที่ต้องการ มักนิยมทำในผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยง หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาเคมีบำบัด เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างครอบครัวและมีบุตรในอนาคต โดยตัวอสุจิจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ -196 องศาเซลเซียสจนกว่าจะถูกนำออกมาใช้

เมื่อผู้เข้ารับบริการพร้อม หรือ ต้องการจะมีบุตร แพทย์จะนำอสุจิออกมาละลายออกจากภาวะแช่แข็งและใส่เข้าไปในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรงหรือการทำเด็กหลอดแก้ว ถือว่าเป็นวิทยาการทางการแพทย์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาภาวะไม่เจริญพันธุ์

ก่อนจะเก็บรักษาอสุจิโดยวิธีการแช่แข็ง ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ผู้เข้ารับบริการจะต้องตอบแบบสอบถามและลงนามยินยอมการเข้ารับบริการ จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกายและตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้เข้ารับบริการควรงดมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 2-3 วันก่อนการเก็บน้ำเชื้อ หลังเก็บน้ำเชื้อ น้ำเชื้อจะถูกนำไปแช่แข็งในทันทีหรือภายใน 1 ชั่วโมงเป็นอย่างช้า

แพทย์จะทำการวิเคราะห์ปริมาณ รูปร่าง และการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ น้ำเชื้อที่ได้มาจะถูกแบ่งและเก็บไว้ในหลอดแก้วและถูกนำไปแช่แข็งจนกว่าจะต้องการนำมาใช้ หากฝ่ายชายมีภาวะไม่พบตัวอสุจิในน้ำเชื้อ แพทย์สามารถเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะด้วยวิธี PESA/TESE เพื่อนำตัวอสุจิมาเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เข็งได้

อสุจิ หรือ สเปิร์ม ที่ถูกแช่แข็งนั้น สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไร?

หากถูกแช่แข็งอย่างถูกวิธีที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ตัวอสุจิอาจจะมีชีวิตได้ตลอดไป

หลังละลายตัวอสุจิแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

แพทย์จะตรวจดูคุณภาพของตัวอสุจิและคัดเลือกวิธีปฏิสนธิที่เหมาะสมที่สุด เช่น

  • การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เป็นการนำไข่ของเพศหญิงมาผสมกับตัวอสุจิจนเกิดการปฎิสนธินอกร่างกาย และนำตัวอ่อนที่ได้จากการปฏิสนธิใส่กลับเข้าไปในมดลูกของเพศหญิง เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวและเกิดการตั้งครรภ์
  • การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI) โดยแพทย์จะฉีดเชื้ออสุจิเข้าเข้าไปในมดลูกในช่วงที่ใกล้วันไข่ตก

ใครที่ควรเข้ารับการเก็บรักษาไข่ด้วยการแช่แข็งอสุจิ แช่แข็งสเปิร์ม

  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะไม่เจริญพันธุ์จากอายุที่มากขึ้น
  • ผู้ที่วางแผนจะทำหมัน
  • ผู้ที่เข้ารับการรักษาบางอย่าง เช่น เคมีบำบัด ซึ่งอาจทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง
  • ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด เช่น ผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยง เช่น ทหาร
  • ผู้ที่สนใจการทำเด็กหลอดแก้ว

การเก็บรักษาอสุจิด้วยการแช่แข็งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงต่ำ ผู้ที่สนใจการแช่แข็งอสุจิและการทำเด็กหลอดแก้ว สามารถปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ได้ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เมดพาร์คไอวีเอฟ